Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6080 9d0f 350
Reposted fromkaiee kaiee viakerio kerio
9565 0714 350
Reposted fromCsengee Csengee viakerio kerio
5411 73fc 350
Reposted frommonam monam viateraz teraz
To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski
Reposted fromifyouleave ifyouleave viateraz teraz
Reposted frompipp pipp viateraz teraz
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viateraz teraz
7933 ae8d 350
Reposted fromcornerstone cornerstone viateraz teraz
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viateraz teraz
3157 c836 350
Reposted fromlittlebreath littlebreath viakartoNik kartoNik

Rozbierz mnie.

Słowo w słowo. 
A zobaczysz, ile noszę
milczenia.

Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viateraz teraz
1415 066f 350
-,-
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viateraz teraz
Reposted frommuir muir viateraz teraz
jak bolesna jest dwoistość uczuć
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viateraz teraz
5879 5cf4 350
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viateraz teraz
9890 1bb3 350
Reposted frommoai moai viateraz teraz
6266 c5c3 350
poczytam
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakartoNik kartoNik
9591 ca4a 350
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viakartoNik kartoNik
2394 98f0 350
Reposted fromtelewizja telewizja viateraz teraz
8244 ef84 350
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
Reposted fromfuckingwonderland fuckingwonderland viateraz teraz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl