Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaeternia eternia
1330 1120 350
Reposted fromhare hare viaeternia eternia
Najgorsze, co możesz zrobić, to zostać sam z problemem, który dusisz
w brzuchu, czujesz w sercu, a analizujesz w głowie.
— Włodek Markowicz
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaeternia eternia
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeternia eternia
Bardzo mi przeszkadza własna delikatność, to ona wykoślawiła moją młodość.
— W. Jerofiejew, Moskwa-Pietuszki
Reposted frompiksele piksele viaeternia eternia
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternia eternia
6574 dbe3 350
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaeternia eternia
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternia eternia
2413 eb20 350
Reposted fromblutelf blutelf viaelinela elinela
0589 9b5b 350
Reposted fromseaweed seaweed viaelinela elinela
Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego lecz bycie lepszym od tego, kim samemu się było wcześniej.
— Dalajlama
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viaelinela elinela
3696 18cd 350
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaelinela elinela
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viaelinela elinela
8861 ec88 350
Reposted fromseaweed seaweed viaelinela elinela
6324 b971 350
Reposted fromfitvet fitvet viaelinela elinela
8688 795f 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viawetryagain wetryagain
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelinela elinela

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaOkruszek Okruszek
1777 5d6d 350
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl