Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadobby dobby
7369 9fac 350

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viadobby dobby
6926 406c 350
Reposted fromgrubas grubas viasiostra siostra
7274 3f19 350
Jeśli przed śmiercią nie podzielimy się wspomnieniami z innymi, to umrą one razem z nami.
— Włodzimierz Malczewski - "Moje miasto"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
5883 98d7 350
Reposted fromktosiowa ktosiowa viairmelin irmelin
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viairmelin irmelin
4934 0066 350
Reposted fromsunlight sunlight viahavingdreams havingdreams
4682 a6db 350

wsrod-chmur:

b&w edit

To dziwne cierpienie (...) umierać z tęsknoty za czymś, czego nigdy nie przeżyjesz. ”

— Alessandro Baricco "Jedwab"
Reposted fromniewinna niewinna viahavingdreams havingdreams
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski 'Pamiętnik'
Reposted frommyrla myrla viahavingdreams havingdreams
1831 baf2 350
Reposted fromumorusana umorusana viahavingdreams havingdreams
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromimaybebad imaybebad viahavingdreams havingdreams
4326 5b35 350
Reposted frombrumous brumous via9thoctober 9thoctober
2135 01b1 350
Reposted fromumorusana umorusana viakerio kerio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl