Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8239 a1a5 350
8534 ec2a 350
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
7840 466a 350

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

1382 b94c 350

luvalla:

everlytrue:

[by Kat Irlin]

//

1354 8755 350
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viairmelin irmelin

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viairmelin irmelin
Wiosennych dziewcząt pełno
i letnich tyle ładnych,
jesienną jestem jedną,
zimowych nie ma żadnych.

O tamte zresztą mniejsza,
gdy złoto i szkarłatnie
zabarwi jesień pejzaż
na przyjście tej ostatniej...

Jesiennej dziewczyny,
odmiennej od innych,
dziewczyny z chryzantemami,
z chryzantemami.

Dziewczyny jesiennej,
dziewczyny bezcennej
i niezamiennej już na nic,
już na nic.
— Jeremi Przybora, "Jesienna dziewczyna"
Reposted fromcudoku cudoku viaOkruszek Okruszek
4680 a1ab 350
Reposted fromfeels feels viaOkruszek Okruszek
5819 bb1f 350
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaOkruszek Okruszek
9680 7da5 350
malachite
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaOkruszek Okruszek
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viaOkruszek Okruszek
7709 1dec 350

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery viaOkruszek Okruszek
8950 5a32 350
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
0076 7b13 350
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl