Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frommefir mefir
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via100suns 100suns
-Jak mogę pracować w nocy przez dwanaście godzin, wyspać się, umyć, zjeść, dojechać i wrócić z pracy, odebrać pranie, zapłacić czynsz i za gaz, zmienić opony, załatwić wszystkie te drobne sprawy i jeszcze uczyć się do egzaminu? -- zapytałem jednego z instruktorów w sali ćwiczeń. 
-Zrezygnuj ze snu -- poradził. 
Spojrzałem na niego. Nie robił sobie jaj. Ten cholerny głupiec mówił zupełnie poważnie. 
— Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasmutnazupa smutnazupa
Reposted fromciarka ciarka viaklaceha klaceha
2433 81f6 350
Reposted fromtfu tfu viaklaceha klaceha
3563 6850 350
Reposted fromsarazation sarazation via100suns 100suns
Reposted frommefir mefir via100suns 100suns
5000 6538 350
Reposted fromnaplimak naplimak viahavingdreams havingdreams
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
mało po ojcu, a jeszcze mniej po staremu
— Guzior
Reposted frommefir mefir
nie ma opcji, wersja demo, bez emocji
— Dwa Sławy
Reposted frommefir mefir
7631 7265 350
Reposted fromkimik kimik viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5250 e9af 350
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
2968 70e7 350
Reposted fromlaters laters viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
2304 74e1 350
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamefir mefir
Reposted fromredsth redsth viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl