Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Bridgeport: 1941
Reposted fromFlau Flau viaOkruszek Okruszek
fck
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaOkruszek Okruszek
5775 73a1 350
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae viaOkruszek Okruszek
Just be a Lady They Said 
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viaOkruszek Okruszek
1357 3584 350
Właśnie tego chcemy. 
Reposted fromhrafn hrafn viaOkruszek Okruszek
8304 43e5 350
Reposted fromindistinctive indistinctive viairmelin irmelin
9337 4d1c 350
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
5324 1890 350
Reposted fromsilkydreams silkydreams viazyta zyta
7598 ea6f 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazyta zyta
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
Najgorsza nie jest nienawiść czy nieodwzajemnione uczucie, a obojętność. Kiedy już nie czekasz, nie zerkasz, nie myślisz, nie analizujesz, nie szukasz przypadków, nie tworzysz scenariuszy. Najgorszy jest moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że miłość nie jest dla Ciebie.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viazyta zyta
Wydaje mi się, że z wiekiem jestem coraz bardziej świadoma nieustannego upływu czasu. Kiedy byłam dzieckiem, dni i godziny były długie i przestronne, było w nich miejsce na zabawę i odpoczynek, i na czytanie książek dla dzieci. Pamiętam, jak w wieku ośmiu lat pisałam wiersz "Snow". Powiedziałam wtedy na głos: "Chciałabym zapisać uczucia, które mam teraz, kiedy jestem jeszcze mała, bo kiedy urosnę, będę wiedziała, jak pisać, ale już zapomnę, jak odczuwa się bycie małym". Tak właśnie jest, że dziecięca wrażliwość na nowe uczucia i doświadczenia maleje odwrotnie proporcjonalnie do wzrostu technicznej umiejętności.
— Sylvia Plath - "Dzienniki 1950-1962"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazyta zyta
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazyta zyta
8701 ea5b 350

anamorphosis-and-isolate:

― Palo Alto (2013)
AprilI’m not depressed. I’m tired.

Reposted fromtwice twice viazyta zyta
8914 4439 350
Reposted fromevanescence evanescence viasmutnazupa smutnazupa
5491 55f1 350
Porto, Portugal
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaOkruszek Okruszek
8304 43e5 350
Reposted fromindistinctive indistinctive viaOkruszek Okruszek
9834 4e96 350
Reposted fromgreenloud greenloud viaOkruszek Okruszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...